Kiedy przysługuje refundacja z NFZ na sprzęt rehabilitacyjny?

Trwała lub czasowa utrata sprawności to skutek wielu schorzeń oraz wypadków i urazów. Osoba, która utraciła sprawność, powinna korzystać ze sprzętu rehabilitacyjnego, bo ułatwia on powrót do zdrowia, poprawia jakość codziennego życia, a także pozwala uniknąć wielu problemów i związanego z nimi dyskomfortu. Wyjaśniamy, kiedy przysługuje refundacja z NFZ na sprzęt rehabilitacyjny oraz jak się o nią ubiegać.

Czy refundacja na sprzęt rehabilitacyjny przysługuje każdemu pacjentowi?

Wiele osób błędnie kojarzy refundację na sprzęt rehabilitacyjny jedynie z pacjentami, którzy są trwale niepełnosprawni i posiadają tzw. grupę inwalidzką. To błąd, o refundację zakupu sprzętu rehabilitacyjnego z NFZ może ubiegać się każda osoba ubezpieczona, która otrzymała zlecenie od lekarza POZ, lekarza specjalisty, a także innych osób uprawnionych np. pielęgniarki lub fizjoterapeuty. Dotyczy to zarówno osób trwale niepełnosprawnych, jak i pacjentów w okresie rekonwalescencji np. po chorobie, wypadku lub urazie.

Refundacja z Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczy wyrobów medycznych, do których zaliczamy także sprzęt rehabilitacyjny np. ortezy, kule, balkoniki i wózki inwalidzkie. Wyroby medyczne finansowane są w całości lub w części ze środków NFZ, jednak zostały ustalone pewne limity kwotowe. Warto wiedzieć, że refundacja NFZ przysługuje również na remont sprzętu rehabilitacyjnego np. wózka inwalidzkiego. Dokładne informacje na temat refundowanych wyrobów medycznych możemy uzyskać, zapoznając się z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r., które dostępne jest dla wszystkich zainteresowanych na stronie www.gov.pl.

Jak ubiegać się o refundację z NFZ na sprzęt rehabilitacyjny?

Aby móc ubiegać się o refundację z NFZ na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, trzeba być osobą ubezpieczoną oraz uzyskać zalecenie jego zakupu od lekarza lub innych osób uprawnionych. Następnie zlecenie to możemy zrealizować w sklepie medycznym, aptece lub u producenta, jednak warunkiem jest to, aby wybrany podmiot miał podpisaną umowę z NFZ, która umożliwia refundację całości lub części poniesionych kosztów. Zlecenie na wyroby medyczne jest wydawane na 12 miesięcy – jeżeli nie zostanie w tym czasie zrealizowane, traci ważność.

WAŻNE! W czasie pandemii COVID-19 zlecenie zakupu można uzyskać poprzez wizytę online. Otrzymujemy wtedy e-zlecenie, którego nie musimy już poświadczać w NFZ (podobnie jest na wizytach stacjonarnych). Ponadto nie ma też znaczenia czy specjalista przyjmuje w przychodni prywatnej, czy w ZOZ-ie publicznym. Dodatkowo warto wiedzieć, że zlecenie na standardowy wózek inwalidzki, balkonik, kule łokciowe, materac przeciwodleżynowy i pieluchomajtki może wypisać online lekarz pierwszego kontaktu.