Jak często serwisować wózki inwalidzkie?

Sprzęt rehabilitacyjny ma za zadanie ułatwić funkcjonowanie osób niepełnosprawnych oraz odgrywa znaczącą rolę w procesie leczenia, dlatego powinien zawsze pozostawać w dobrym stanie technicznym. Wadliwe działanie wózka inwalidzkiego może znacząco wpływać na komfort pacjenta oraz jego opiekunów, a także stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia. Wyjaśniamy, jak często serwisować wózki inwalidzkie.

Co najczęściej psuje się w wózkach inwalidzkich?

Sprawny wózek inwalidzki to podstawa w przypadku pacjentów, którzy trwale lub czasowo utracili sprawność fizyczną. W zależności od rodzaju wózka inwalidzkiego możemy mieć do czynienia z różnymi usterkami, które wpływają na funkcjonalność sprzętu rehabilitacyjnego oraz komfort i bezpieczeństwo korzystających z niego osób. Zarówno ręczne, jak i elektryczne wózki inwalidzkie ulegają zużyciu. Do często wymagających naprawy części wózków inwalidzkich zaliczamy m.in. koła oraz dętki wózków ręcznych, a także elementy sterowania i napędu wózków inwalidzkich elektrycznych. Uszkodzeniu może ulec każdy z elementów wózka inwalidzkiego, dlatego sprzęt rehabilitacyjny trzeba poddawać systematycznym przeglądom. Oferujemy profesjonalny serwis sprzętu rehabilitacyjnego różnych producentów, gwarantując wysoką jakość świadczonych usług oraz krótki czas realizacji powierzonych nam zadań.

Kiedy oddać wózek inwalidzki do serwisu?

Ogólne zasady bezpiecznego korzystania z ręcznych wózków inwalidzkich uwzględniają ich przegląd przynajmniej raz w roku. Zasada ta tyczy się wózków, które nie są poddawane bardzo intensywnej eksploatacji. Kupując nowy wózek inwalidzki, trzeba zapoznać się z zaleceniami jego producenta, które dotyczą niezbędnych przeglądów. Nieprzestrzeganie zaleceń producenta może skutkować utratą gwarancji i dużymi wydatkami, gdy wózek się zepsuje. W przypadku wózków inwalidzkich służących w celu uprawiania sportu i wózków intensywnie eksploatowanych wizyty w serwisie powinny odbywać się co pół roku w celu sprawdzenia stanu technicznego poszczególnych elementów konstrukcji i uniknięcia kosztownych oraz niebezpiecznych usterek.

Elektryczne wózki inwalidzkie także wymagają częstego serwisowania. Zaleca się, aby co pół roku przechodziły niezbędne przeglądy, nawet gdy działają w sposób prawidłowy. Dzięki stałej dbałości o stan techniczny elektrycznego wózka inwalidzkiego można uniknąć m.in. poważnych usterek systemu sterowania, a także usterek napędu, które mogą pojawić się w najmniej oczekiwanym momencie, zagrażając zdrowiu i życiu osoby niepełnosprawnej. Ponadto warto zadbać też o właściwe dobranie części wózka i ich montaż - trzeba pamiętać m.in. o tym, by w elektrycznych wózkach inwalidzkich korzystać tylko z baterii żelowych, które stosuje się tylko do pracy cyklicznej. Napięcie ładowania dla zastosowań cyklicznych powinno wynosić 2,35-2,4 V/ogn, czyli dla akumulatora 12 V winno wynosić 14,1-14,4 V.